Työterveyshuollon raportointi

Työterveyshuoltoon kertyy paljon tietoa henkilöstön terveydestä ja hyvinvoinnista, kuten vastaanottokäyntien ja sairauspoissaolojen syistä, työkykyriskeistä sekä näistä kertyvistä kustannuksista.
Tietoa raportoidaan asiakkaalle yhdessä sovittujen käytäntöjen mukaan.

Raportoinnin avulla voidaan tehostaa asiakasorganisaation henkilöstöriskien varhaista tunnistamista sekä toimenpiteiden oikea-aikaista suunnittelua ja toteutusta.

Lisäksi raportit tukevat asiakasorganisaation kanssa tehtävää yhteistyötä henkilöstön toiminta- ja työkyvyn edistämiseksi ja säilyttämiseksi.

Jos kiinnostuitte raportoinnista, ottakaa yhteyttä yrityksenne vastuuhoitajaan.

© Työplus Yhtiöt Oy

Saavutettavuusseloste

Tietosuojaseloste