Aktuellt

Här hittar du de senaste nyheterna och aktuella ärenden från Työplus. Du kan också bekanta dig med artiklar gällande våra tjänster.

Tillbaka

3 juni, 2024

Vi söker en ny verkställande direktör då den nuvarande går vidare till nya utmaningar

Som verkställande direktör ansvarar du för Työplus Oy:s verksamhet och ekonomi. Du leder, motiverar och förankrar personalen samt stärker företagets interna dialog och arbetsvälmående med beaktande av olika yrkesgrupper.

Den verkställande direktör vi söker har arbetat i ansvarsfulla ledande uppdrag och har deltagit i utvecklingen av en serviceorganisation bestående av sakkunniga. Du har gedigen erfarenhet av ledarskap och är förtrogen med strategiskt arbete och förankring. Branschen är mitt i en förändringsfas, varför du bör ha förmåga att förstå hur en marknadsbaserad och offentligägd verksamhetsmodell utvecklas. Du identifierar nya möjligheter och söker beslutsamt och ändamålsenligt lösningar tillsammans med sakkunniga.

Du har en lämplig högre högskoleexamen, stark affärskompetens, erfarenhet av att leda en organisation bestående av sakkunniga, goda kommunikationsfärdigheter samt förmåga att sköta arbetet på båda inhemska språken.

Som person är du målmedveten och kan effektivt prioritera uppgifter för att överenskomna målsättningar nås. Du uppmuntrar andra och uttrycker dig på ett inspirerande sätt, eftersom du är medveten om att de bästa resultaten nås genom att arbeta tillsammans. Du leder med en konstruktiv och uppmuntrande attityd.

Branschen är i förändring och organisationen är i en god utvecklingsfas. Du får möjligheten att leda utvecklingen framåt och få till stånd synliga resultat. Till ditt stöd har du ett starkt varumärke och sakkunniga anställda som trivs på sitt arbete. Vi är speciellt stolta över vårt höga eNPS värde. I din uppgift utvecklar du verksamheten övergripande genom hela organisationen samtidigt som du bygger upp ditt nätverk också utanför den. Målet är att få mera kunder inom våra högkvalitativa tjänster.

Ifall du tycker denna möjlighet låter lovande, skulle vi gärna vilja höra mer om dig.

Sök uppgiften genom att sända in din ansökan senast 12.6.2024 via länken nedan:

Sök via InHunts hemsida

Vid frågor och för mer information om uppgiften kontakta InHunt Groups Senior Headhunters Marita Vuorinen, [email protected], 050 486 3848 eller Raimo Kielinen, [email protected], 0400 660 746.

Ser du en framtid med din familj i vårt område? Bekanta dig med: https://kokkolaworks.fi/

Työplus 2023 Kokkola
© 2024 Työplus Yhtiöt Oy Web design: Wikström Media