Aktuellt om coronaviruset

Uppdaterad 9.6.2022

Till arbetsgivaren

Arbetsgivaren har rätt att ansöka om ersättning från FPA för sjukfrånvaro som orsakas av coronavirussmitta (dagpenning vid smittsam sjukdom). Ersättning kan fås för 5 kalenderdagar. Dagen när testresultatets svar erhålls är dag 0.

Den temporära lagändringen, som påverkar dagpenningen vid smittsam sjukdom, har godkänts. Därför krävs inte längre ett beslut av den smittskyddsansvariga läkaren för att man ska kunna få dagpenning vid smittsam sjukdom.

För ansökan om ersättning från FPA behövs dock ett intyg att coronavirussmittan har konstaterats på ett tillförlitligt sätt. Med tillförlitligt konstaterande av coronavirussmitta avses ett laboratoriebekräftat testresultat, dvs. PCR- eller antigentest.

Coronavirustestning görs vardagsmorgnar på Työplus i  Karleby (Mariegatan 26).  Arbetsgivaren ska ingå ett skriftligt avtal med företagshälsovården om coronavirustestning för att företagets arbetstagare ska kunna ta testet.

För ingående av avtal; underteckna bilagan och skicka den till ert verksamhetsområdes enhetschef:

  • Karleby och Port Tower: Johanna Kronqvist, johanna.kronqvist(at)tyoplus.fi
  • Jakobstad och Nykarleby: Hanna Ojanperä, hanna.ojanpera(at)tyoplus.fi
  • KannusTunkkariToholampiKronoby och Terjärv: Sirpa Peltola, sirpa.peltola(at)tyoplus.fi

Om en arbetstagare söker sig till coronavirustestning vid Työplus måste hen lämna en begäran om återuppringning till hälsovårdaren via vår tidsbokning på nätet.

Priset på antigentestet för coronavirus (snabbtest) är 98 eur/person. Priset på PCR-testet är 190 eur/person. Antigentestresultatet fås inom ca 30 minuter och svaret flyttas genast över till Mina Kanta-sidor.

Du kan också söka dig till coronavirustestning som privatkund t.ex. inför en resa. Till priset tillkommer då en avgift om 18 eur för kontorsarbete.

Till arbetstagaren

Om du har symtom på luftvägsinfektion, dvs feber, snuva eller hosta, rekommenderas ett coronavirus-hemtest som den primära metoden för att diagnostisera infektionen. Det rekommenderas att hemtestet upprepas efter några dagar om symtomen på luftvägsinfektion kvarstår.

Om hemtestet ger ett positivt resultat, bör du vara i hemisolering. En person som är sjuk hemma ska vara isolerad i 5 dygn från och med provtagningsdagen oberoende av vilket vaccinationsskydd hen har. Provtagningsdagen är dag 0. Under hemisoleringen ska alla kontakter utanför hemmet undvikas.

Företagshälsovården kan skriva ett sjukledighetsintyg för 5 dygn på basis av ett hemtest. Om du behöver ett A-intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom, bör ett positivt resultat av hemtestet verifieras av hälso- och sjukvården.

Coronavirustestning görs vardagsmorgnar vid Työplus i Karleby (Mariegatan 26). Tid till coronavirustestning bokas via vår tidsbokning på nätet; lämna en begäran om återuppringning till hälsovårdaren för bedömning av vårdbehovet och för bokning av en tid för testning.

Kolla med din arbetsgivare om du kan göra ett coronavirustest vid företagshälsovården.

Du kan också söka dig till coronavirustestning som privatkund t.ex. inför en resa, läs mera här.

Ifall dina symptom kräver ett besök hos läkare eller vårdare, reservera först via vår tidsbokning på nätet telefontid till vårdare för utvärdering av vårdbehovet.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning