Aktuellt om Covid-19

THL har uppdaterat sina riktlinjer gällande coronaviruset och coronaviruset behandlas nu som andra luftvägsinfektioner. Man kan återgå till vardagen när febern är borta och symtomen minskat. Om allmäntillståndet försämras eller symtomen är allvarliga bör situationen utvärderas av sjukvården.

På Työplus genomförs fortfarande coronatester, men vi följer THL:s instruktioner och testningen riktar sig till de med svåra symtom och de som hör till riskgrupp.

För att kunna bevilja dagpenning vid smittsam sjukdom förutsätts från och med 1.1.2023 ett beslut av en smittskyddsansvarig läkare, och dagpenningen kan inte längre fås utifrån ett intyg av en annan läkare, sjukskötare eller hälsovårdare.

Läs mera om dagpenning vid smittsam sjukdom.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning