Bekanta dig med sommarens öppettider här.


Kristi himmelsfärdsdag 18.5 är alla våra verksamhetsställen stängda.

Torsdag 22.6 stänger alla våra verksamhetsställen kl. 14.

På midsommarafton 23.6 är alla våra verksamhetsställen stängda.

Våra verksamhetsställen i Karleby och Jakobstad betjänar normalt under hela sommaren mån–tors kl. 8–16 och fre kl. 8–14 med undantag för öppettiderna under midsommar.

Våra övriga verksamhetsställen håller stängt under sommaren enligt följande:

Nykarleby 26.6–23.7
Terjärv 26.6–30.7
Toholampi 3–16.7
Tunkkari 3–16.7
Port Tower 3–30.7
Kronoby 3.7–13.8
Perho 10.7–6.8
Kannus 17–30.7

Under sommaren koncentrerar vi oss på sjukvårdsmottagning. Även fysioterapeuternas direktmottagning står till förfogande.

Med OmaPlus-tjänsten kan du snabbt kontakta läkare eller hälsovårdare på distans.

I icke-brådskande ärenden kan du kommunicera med din ansvariga hälsovårdare via OmaPlus. Videomottagningarna utförs via OmaPlus.

Logga in till OmaPlus-tjänsten via appen eller webbläsaren.

Vårt verksamhetsställe i Terjärv är stängt vecka 6 på grund av flyTyöplus verksamhetsställe i Terjärv har flyttat.

Den nya adressen är Hörbyvägen 8, 68700 Terjärv.

Uppdaterad 24.2.2022

Vid Työplus görs inte mera coronavaccineringar.

Coronavaccinationtider bokas via Soite och vaccineringen görs på deras vaccinationsställen, se närmare på Soites coronavirushemsida.

Om du misstänker att du har blivit smittad av coronavirus, se instruktioner här.


Coronasäkerhet på arbetsplatser

Läs mera: https://korona.soite.fi/sv/koronainfo/

Uppdaterad 21.12.2021

På Työplus görs för närvarande inga coronavaccinationer. För att erhålla coronavaccin bör man söka sig till de vaccinationsställen som upprätthålls av det egna sjukvårdsdistriktet.

I januari är det åter möjligt för våra kunder att erhålla coronavaccin på de Työplus mottagningar som finns inom Soites verksamhetsområde. Följ nyhetsuppdateringen på vår hemsida.

Tilläggsinformation hittar du på

https://korona.soite.fi/sv/koronainfo/
https://www.sochv.jakobstad.fi/coronavirus/


Coronasäkerhet på arbetsplatser

Uppdaterad 2.1.2022

Användning av ansiktsmask är ett sätt att förhindra spridningen av coronavirussmittor. Vi rekommenderar därför att du använder ansiktsmask när du besöker oss.

Användning av ansiktsmask rekommenderas för alla personer som är över 12 år, också för dem som vaccinerats:

Aktuell information om coronaviruset hittar du på THL:s sidor och på t. ex. Soites coronavirushemsida.


Om du misstänker coronavirussmitta, gör så här

Uppdaterad 24.2.2022

Om du har symtom på luftvägsinfektion, dvs feber, snuva eller hosta, rekommenderas ett coronavirus-hemtest som den primära metoden för att diagnostisera infektionen. Det rekommenderas att hemtestet upprepas efter några dagar om symtomen på luftvägsinfektion kvarstår.
Vi har utvecklat de elektroniska eTyöplus-distanstjänsterna för att förbättra tillgängligheten av tjänsterna och för att komplettera våra nuvarande tjänster.

Vi övergår till det nya systemet fr.o.m. 1.2.2021 och nuvarande tjänsten eTyöplus tas ur bruk 29.1.2021.

De elektroniska tjänsterna i Työplus omfattar tidsbokning på nätet, tjänsterna OmaPlus, YritysPlus, OmaOdum samt företagshälsovårdens rapportering.

OmaPlus
YritysPlus
OmaOdum
Företagshälsovårdens rapportering

Ytterligare information till företag

Företaget föranleds inga extra kostnader för ibruktagandet av eTyöplus-tjänsterna.

För användning av distanstjänster faktureras enligt gällande prislista.

FPA betalar ersättning för distanstjänster om det skriftligt överenskommits om ordnandet av dem med serviceproducenten av företagshälsovården. Det är också bra att ta in överenskommelsen om distanstjänster i företagets gällande verksamhetsplan. Mera information om ersättning för distanstjänster hittar du på FPA:s sidor på nätet.

Företag som har avtal om eTyöplus-tjänster

YritysPlus ersätter tidigare använda HR-arbetsbordet för förmedling av information mellan företagshälsovården och kundföretaget. Företagens kontaktpersoner får i februari nya koder med e-post för att användas i systemet.

Företag som inte har avtal om eTyöplus-tjänster

För att kunna erhålla ertsättning från FPA måste företaget uppgöra ett avtal om eTyöplus-tjänster. Printa ut avtalet, underteckna det och skicka det till servicechefen på ert verksamhetsområde:

Karleby

Johanna Kronqvist (johanna.kronqvist(at)tyoplus.fi eller tfn 040 806 8157)

Jakobstad

Hanna Ojanperä (hanna.ojanpera(at)tyoplus.fi eller tfn 040 488 2879)

Landsort

Sirpa Peltola (sirpa.peltola(at)tyoplus.fi eller tfn 040 804 5304)

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning