Coronavaccinering av Työplus klienter på Soites område

Uppdaterad 12.4.2021

Coronavaccinering av våra klienter i arbetsför ålder inom Soites område har påbörjats.

Först i tur för vaccination är de klienter som predisponeras för allvarlig coronavirussjukdom. Även våra kundföretags anställda som är 65 år eller äldre är berättigade till vaccination.

Tiderna kan bokas via vår tidsbokning på nätet.
Vaccineringstiderna blir synliga i nätbokningen vartefter Corona-vaccinet kommer till Soite.

I enlighet med anvisningar av Institutet för hälsa och välfärd har sjukdomar som predisponerar för allvarlig coronavirussjukdom delats in i riskgrupperna 1 och 2:

Sjukdomar som ingår i riskgrupp 1 är bl.a. typ 2-diabetes, kronisk obstruktiv lungsjukdom, svårbehandlad astma (årliga tablettkortisonkurer) och cancer som försvagar immunförsvaret.

I riskgrupp 2 ingår bl.a. astma som kräver kontinuerlig medicinering, kranskärlssjukdom och hjärt- och njurskador orsakade av blodtryckssjukdom, läkemedelsbehandling som försvagar immunförsvaret bl.a. för reumatism och inflammatoriska tarmsjukdomar, typ 1-diabetes, sömnapné (svår och medelsvår, personer som får CPAP-behandling) och betydlig fetma (BMI ≥40).

Till coronavaccination kan endast komma de som är i tur att vaccineras enligt den nationella coronastrategin.

Observera:

  • Kom till vaccination bara om du är frisk och till den tidpunkt du bokat
  • Ta med ditt FPA-kort
  • Var beredd på att bevisa att du hör till riskgruppen vid vaccinationsstället (t.ex. genom att visa upp ditt FPA-kort eller en kopia av din epikris eller recept)
  • Klä dig så att din överarm går lätt att blotta. Lämna dina ytterkläder i väntrummet.
  • Använd ansiktsmask och desinficera händerna när du kommer och när du går
  • Håll ett säkerhetsavstånd (2 meter) till andra medan du väntar
  • Bered dig på att stanna vid vaccinationsstället i 15 minuter efter vaccinationen
Vaccinet vi använder är Pfizers Comirnaty.

Avgiften för arbetsgivaren

Själva vaccinet är gratis. För vaccineringen fakturerar vi 18,75 €/besök; alla som vaccineras besöker mottagningen två gånger. FPA ersätter arbetsgivaren kostnaderna för vaccinationerna enligt företagshälsovårdens ersättningsklass 1. 

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning