Coronavaccinering av Työplus klienter på Soites område

Uppdaterad 24.2.2022

Vid Työplus görs inte mera coronavaccineringar.

Coronavaccinationtider bokas via Soite och vaccineringen görs på deras vaccinationsställen, se närmare på Soites coronavirushemsida.

Om du misstänker att du har blivit smittad av coronavirus, se instruktioner här.


Coronasäkerhet på arbetsplatser

  • En rekommendation om distansarbete gäller i Soites område. Det rekommenderas för arbetsgivare att en s.k. hybridmodell utnyttjas på arbetsplatser, dvs. att en del av arbetet görs turvis på distans om möjligt, så att bara en del av personalen är samtidigt närvarande på arbetsplatsen.
  • Det rekommenderas att möten hålls i första hand på distans.
  • Arbetsgivaren ansvarar för coronasäkerheten på arbetsplatsen.
  • I arbetsuppgifter inom social- och hälsovården krävs användning av mask.
  • För arbetsplatser rekommenderas att pauser hålls i mindre grupper och att säkerhetsavstånd hålls.

Läs mera: https://korona.soite.fi/sv/koronainfo/

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning