Coronavirustester görs också på Työplus

Uppdaterad 6.10.2020

På Työplus i Karleby görs coronavirustester som grundar sig på medicinsk bedömning, dvs det behövs remiss från läkare eller hälsovårdare för att bli testad.

Coronavirustest görs mån-fre kl. 8-9.  

I Österbottens och i Mellersta Österbottens landskap gäller en utvidgad rekommendation om att använda ansiktsmask. Vi rekommenderar därför att du använder ansiktsmask när du besöker oss.

Remiss till coronavirustest kan fås om man har symptom på coronavirusinfektion (t.ex. feber, hosta, andnöd, trötthet, muskelsmärta, snuva, illamående, diarré) eller om läkaren bedömer att det finns skäl att misstänka coronavirussmitta.

Coronavirustestets pris är 190 eur. I priset ingår laboratorieundersökning och provtagning. Remiss och uppföljning faktureras enligt vår normala prislista. Fpa beviljar ersättning för coronavirusundersökningar. Efter ersättning från Fpa blir priset 106,80 eur för våra företagshälsovårdskunder och 134 eur för våra privatkunder.


För att kunna erhålla ersättning från Fpa för utförda coronavirustest, bör våra företagskunder har uppgjort ett skriftligt avtal om coronavirustest. Avtalet bifogas till företagshälsovårdsavtalet.

Om ni vill att er arbetstagare kan testas vid Työplus, vänligen underteckna bilaga Coronavirus- och antikroppstest vid Työplus och och skicka till den servicechef som har hand om det Työplus verksamhetsställe ert företag tillhör:


Om du misstänker coronavirussmitta, gör så här:

Ta alltid först kontakt per telefon genom att beställa telefontid till hälsovårdare. Telefontid kan reserveras genom vår tidsbokning på nätet eller genom att ringa vår tidsbeställning på tfn 06 828 7361.

Remissen uppgörs på basen av THL:s kriterier. I praktiken betyder det att alla som har symptom på coronavirusinfektion eller som läkare bedömer att det finns skäl att misstänka coronavirussmitta, kan testas för coronavirus. Om du uppfyller provtagningskriterierna, reserveras en provtagningstid till dig och du får anvisningar om hur du ska göra när du anländer till provtagningen.

För tillfället görs coronavirustest på Työplus i Karleby mån-fre kl. 8-9. Kom ihåg att hålla säkerhetsavstånd på mottagningen och följ eventuella andra anvsningar som ges.

Målsättningen är att testresultatet fås inom två vardagar. Fram tills att svaret erhållits måste du hålla dig hemma i karantänliknande förhållanden.

Vår hälsovårdspersonal ringer dig alltid om svaret. Om ditt svar är postivt, ges du närmare information om den fortsatta vården och hemkarantän. Vår personal kontrollerar samtidigt uppgifterna om smitt- och exponeringskedjor för att dessa ska kunna ges till infektionsläkaren på din hemort för vidare ställningstaganden och beslut.

Aktuell information om coronaviruset hittar du på THL:s sidor och på t. ex. Soites coronavirushemsida.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning