Distansmottagning värt ett försök

Jens-Ole Hedman hörde att han skulle tas emot av en läkare i Työplus på distans blev han först förskräckt över det nya sättet att sköta mottagningen.

– Tidigare hade jag inte ens använt Skype värst mycket. Tanken att tala om mycket personliga saker med bara en datorskärm kändes främmande.

När distansmottagningen inleddes uppstod kontakten med den vårdande läkaren ändå snabbt och nu har Hedman träffat läkaren fyra gånger på distans.

– Före den här upplevelsen skulle jag absolut ha krävt att det måste sitta en levande människa på andra sidan bordet.

Men enligt mina erfarenheter fungerar en läkares distansmottagning också bra!

Läs artikeln om distansmottaning i sin helhet här

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning