Elektronisk ansökan om ersättning för företagshälsovård

Från och med räkenskapsperioder som startar 2023 erbjuder vi våra kunder möjligheten att ansöka om ersättning för kostnaderna för företagshälsovård genom att överföra elektroniska förhandsuppgifter till FPA i stället för den traditionella pappersblanketten.

Logga in på tjänsten för ersättning av företagshälsovård med Suomi.fi-identifikation. Du kan identifiera dig i tjänsten med dina nätbankskoder, mobil-ID eller certifikatkort. Den som använder tjänsten behöver en Suomi.fi-fullmakt av organisationen (arbetsgivaren) för att kunna behandla ersättningsansökans förhandsuppgifter.

Mera information och anvisningar om ersättning av företagshälsovård hittar du här samt på FPA:s webbplats.

Om ert företag har intresse att elektroniskt ansöka om ersättning för kostnaderna för företagshälsovård i FPA:s e-tjänst ber vi er meddela om detta per e-post till adressen laskutu(at)tyoplus.fi. Vänligen ange i meddelandet företagets namn och FO-nummer samt kontaktpersonens uppgifter

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning