eTyöplus-tjänster

De elektroniska tjänsterna i Työplus omfattar tidsbokning på nätet, tjänsterna OmaPlus, YritysPlus, OmaOdum samt företagshälsovårdens rapportering.

Ersättning för distanstjänster kan erhållas från FPA endast ifall man skriftligen avtalat om anordnandet av distanstjänster med företagshälsovårdsproducenten. Även telefonsamtal klassificeras som distanstjänster.

Det är också bra att ta in överenskommelsen om distanstjänster i företagets gällande verksamhetsplan.


Om du blev intresserad av tjänsten kan du kontakta enhetschefen på ert verksamhetsområde:

Karleby / Port Tower

Johanna Kronqvist (johanna.kronqvist(at)tyoplus.fi eller tfn 040 806 8157)

Jakobstad / Nykarleby

Hanna Ojanperä (hanna.ojanpera(at)tyoplus.fi eller tfn 040 488 2879)

Tunkkari / Kannus / Toholampi / Kronoby / Terjärv

Sirpa Peltola (sirpa.peltola(at)tyoplus.fi eller tfn 040 804 5304)

Ibruktagandet av eTyöplus-tjänsterna medför inga extra kostnader för företaget. Andvändningen av distanstjänster faktureras enligt gällande prislista.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning