Företagshälsovårdens rapportering

Det samlas mycket information i företagshälsovården om personalens hälsa och välbefinnande, exempelvis om orsakerna till mottagningsbesök och sjukfrånvaron, om risker i anknytning till arbetsförmåga samt kostnaderna. Uppgifterna rapporteras till kunden enligt gemensamt överenskommen praxis.

Med hjälp av rapporteringen kan man effektivera tidig identifiering av kundorganisationens personalrisker samt rättidig planering och genomförande av åtgärder.

Rapporterna stöder även samarbetet med kundorganisationen i syfte att främja och bevara personalens funktions- och arbetsförmåga.

Om du blev intresserad av rapporteringen kan du kontakta ert företags ansvariga hälsovårdare.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning