OmaOdum-tjänsten

Vi utnyttjar elektroniska enkäter i arbetsplatsutredningar och hälsoundersökningar.

Odums elektroniska enkäter eTerveys, eYötyö och eTyöpaikka ger värdefull information om företagets förhållanden och risker. Vårt mål är att effektivera förebyggande företagshälsovård och att tidigt identifiera problem med arbetsförmågan samt att inrikta tjänsterna på ett kostnadseffektivt sätt.

Som arbetstagare kan du bekanta dig med dina resultat via ditt OmaOdum-konto genom att identifiera dig med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Resultaten från eTerveys- och eYötyö-enkäterna beskriver ditt nuvarande välbefinnande och eventuella hälsorelaterade riskfaktorer.

Du får också anvisningar och råd om hur du kan följa upp och förbättra din hälsa.

eTerveys-enkäten ger dig information om faktorer som påverkar ditt välbefinnande, bl.a. om

eYötyö-enkäten görs med skiftarbetare enligt arbetsplatsens verksamhetsplan.


Yrkespersoner inom företagshälsovården i Työplus behandlar dina uppgifter konfidentiellt. Enkäterna besvaras och svaren sänds i en informationssäker miljö.

Dina individuella uppgifter överlåts aldrig till din arbetsgivare.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning