YritysPlus-tjänsten

YritysPlus är en informationssäker och lättanvänd kanal för informationsförmedling mellan företagshälsovården och kundföretaget.

I tjänsten kan man gå in och läsa företagshälsovårdsdokument samt dokument och rapporter som getts till företaget i anknytning till företagshälsovårdssamarbetet. Med hjälp av tjänsten är det också möjligt att skicka dokument till företagshälsovården.

I tjänsten kan man föra in personaluppgifter och uppgifter om anställningsförhållanden samt lagra sjukintyg som beviljats av någon annan än i Työplus. Därtill omfattar tjänsten en kommunikationskanal för samtal som gäller företagshälsovårdssamarbetet.

Våra företagshälsovårdskunder kan ta avgiftsfritt i bruk YritysPlus-tjänsten.

Om du blev intresserad av tjänsten kan du kontakta enhetschefen på ert verksamhetsområde:

Karleby

Johanna Kronqvist (johanna.kronqvist(at)tyoplus.fi eller tfn 040 806 8157)

Jakobstad

Hanna Ojanperä (hanna.ojanpera(at)tyoplus.fi eller tfn 040 488 2879)

Landsort

Sirpa Peltola (sirpa.peltola(at)tyoplus.fi eller tfn 040 804 5304)

Användarnam och användaranvisning:

eivor.sillanpaa(at)tyoplus.fi / 040 806 8167

Man kan logga in i YritysPlus-tjänsten med nätbankskoder.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning