YritysPlus-tjänsten

YritysPlus är en informationssäker och lättanvänd kanal för informationsförmedling mellan företagshälsovården och kundföretaget.

I tjänsten kan man gå in och läsa företagshälsovårdsdokument samt dokument och rapporter som getts till företaget i anknytning till företagshälsovårdssamarbetet. Med hjälp av tjänsten är det också möjligt att skicka dokument till företagshälsovården.

I tjänsten kan man föra in personaluppgifter och uppgifter om anställningsförhållanden samt lagra sjukintyg som beviljats av någon annan än i Työplus. Därtill omfattar tjänsten en kommunikationskanal för samtal som gäller företagshälsovårdssamarbetet.

Våra företagshälsovårdskunder kan ta avgiftsfritt i bruk YritysPlus-tjänsten.

Om du blev intresserad av tjänsten kan du kontakta enhetschefen på ert verksamhetsområde:

Karleby

Johanna Kronqvist (johanna.kronqvist(at)tyoplus.fi eller tfn 040 806 8157)

Jakobstad

Hanna Ojanperä (hanna.ojanpera(at)tyoplus.fi eller tfn 040 488 2879)

Landsort

Sirpa Peltola (sirpa.peltola(at)tyoplus.fi eller tfn 040 804 5304)

Man kan logga in i YritysPlus-tjänsten med nätbankskoder.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning