eTyöplus-tjänsterna förnyas

Vi har utvecklat de elektroniska eTyöplus-distanstjänsterna för att förbättra tillgängligheten av tjänsterna och för att komplettera våra nuvarande tjänster.

Vi övergår till det nya systemet fr.o.m. 1.2.2021 och nuvarande tjänsten eTyöplus tas ur bruk 29.1.2021.

De elektroniska tjänsterna i Työplus omfattar tidsbokning på nätet, tjänsterna OmaPlus, YritysPlus, OmaOdum samt företagshälsovårdens rapportering.

OmaPlus
 • chatt med läkare och hälsovårdare
 • videomottagning
 • icke-brådskande kommunikation med ansvarig företagshälsovårdare
YritysPlus
 • utdelning av dokument inom företagshälsovården
 • uppdatering av personaluppgifter och uppgifter om anställningsförhållande
 • lagring av uppgifter om sjukledigheter som beviljats av andra än Työplus
 • kommunikationskanal
OmaOdum
 • eTerveys, eTyöpaikka och eYötyö – elektroniska hälsoenkäter för personalen
 • rapportering av enkäter
Företagshälsovårdens rapportering
 • rapport om sjukfrånvaron
 • rapport om kostnaderna för företagshälsovården
 • rapport om orsakerna till mottagningsbesök

Ytterligare information till företag

Företaget föranleds inga extra kostnader för ibruktagandet av eTyöplus-tjänsterna.

För användning av distanstjänster faktureras enligt gällande prislista.

FPA betalar ersättning för distanstjänster om det skriftligt överenskommits om ordnandet av dem med serviceproducenten av företagshälsovården. Det är också bra att ta in överenskommelsen om distanstjänster i företagets gällande verksamhetsplan. Mera information om ersättning för distanstjänster hittar du på FPA:s sidor på nätet.

Företag som har avtal om eTyöplus-tjänster

YritysPlus ersätter tidigare använda HR-arbetsbordet för förmedling av information mellan företagshälsovården och kundföretaget. Företagens kontaktpersoner får i februari nya koder med e-post för att användas i systemet.

Företag som inte har avtal om eTyöplus-tjänster

För att kunna erhålla ertsättning från FPA måste företaget uppgöra ett avtal om eTyöplus-tjänster. Printa ut avtalet, underteckna det och skicka det till servicechefen på ert verksamhetsområde:

Karleby

Johanna Kronqvist (johanna.kronqvist(at)tyoplus.fi eller tfn 040 806 8157)

Jakobstad

Hanna Ojanperä (hanna.ojanpera(at)tyoplus.fi eller tfn 040 488 2879)

Landsort

Sirpa Peltola (sirpa.peltola(at)tyoplus.fi eller tfn 040 804 5304)

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning