För en effektivare arbetshälsovård!

Våra nya hälsopaket

Basic, Plus, Prima

möjliggör en mer aktiv uppföljning av arbetsgemenskapens hälsotillstånd. Målet är att stärka den förebyggande arbetshälsovården och att i tid upptäcka problem med arbetsförmågan.

Vi utgår från en elektronisk hälsogranskning. Därefter görs en målinriktad hälsogranskning till de arbetstagare som har en förhöjd eller hög risk. Vi gör en personlig hälsoplan till alla arbetstagare, som regelbundet följs upp. Företaget får ett sammandrag av hälsogranskningarna och utgående från de kommer man överens om de fortsatta planerna.

Med arbetshälsosamarbetet utvecklar vi arbetsvälbefinnandet, förbättrar vi produktiviteten samt förstärker vårt partnerskap!

Vill du höra mer? Ta kontakt eller kom överens om en träff:

Thomas Björk
Vekställande direktör
Tfn 040 806 8499
thomas.bjork(at)tyoplus.fi

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning