Förändringar i beviljning av dagpenning vid smittsam sjukdom

”För att dagpenning vid smittsam sjukdom ska kunna beviljas förutsätts från och med 1.1.2023 ett beslut av en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar. Dessutom förkortas ansökningstiden för dagpenningen vid smittsam sjukdom från 6 månader till 2 månader.”

För att kunna bevilja dagpenning vid smittsam sjukdom förutsätts från och med 1.1.2023 ett beslut av en smittskyddsansvarig läkare, och dagpenningen kan inte längre fås utifrån ett intyg av en annan läkare, sjukskötare eller hälsovårdare. Läs mera på FPA:s hemsida.

Työplus skriver ej mera intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom. Vi fortsätter med coronatestning som vanligt.

Boka tid för coronatestning per telefon 06 828 7361

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning