Työplus – äkta regionalt, starkt inhemskt

Företagshälsovård

Finländsk service
Företagens framgång utgår alltid från välmående personal, välmående företagare och välmående företagsledning. Vi vill delta i uppbyggandet och stödjandet av denna framgång tillsammans med arbetsgemenskaperna. Samtidigt ökar också den regionala välfärden och livskraften. 

Vårt utbud av företagshälsovårdstjänster övergriper allt från lagstadgad företagshälsovård till mångsidiga kompletterande företagshälsovårdstjänster. Behovet av tjänster slås fast tillsammans med kunden.

Vi satsar kontinuerligt på att utveckla vår verksamhet. Vi har regionens mest täckande nätverk av verksamhetsenheter, vi förbättrar tillgängligheten med elektroniska ärendehanteringskanaler, vi tar i bruk nya uppföljningsmetoder och -instrument samt utökar vårt serviceutbud

Allt detta siktar på att kunna upprätthålla hälsan på ett täckande, effektivt och förebyggande sätt.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning