Arbetsgivarens Hälsoportal

Vi har i bruk Arbetsgivarens Hälsoportal via vilken arbetsgivaren kan meddela om sjukledigheter som beviljats på något annat ställe än företagshälsovården.

Via Hälsoportalen kan man också uppdatera personalförteckningar och ändra arbetstagarnas kontaktuppgifter för att hålla uppgifterna uppdaterade.

Den årliga allmänna avgiften faktureras utgående från det faktiska antalet personer.

Om ni vill ta Hälsoportalen i bruk kan ni kontakta Eivor Sillanpää (eivor.sillanpaa@tyoplus.fi eller tfn 040 806 8167). Hon skapar användaridentifikation och ger instruktioner om hur programmet används.

Våra kundföretag kan använda Hälsoportalen avgiftsfritt.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning