Arbetsolycksfall

Vi sköter på allmänläkarnivå de arbetsolycksfall som kräver vård för de kunder som har avtal om sjukvård.

Vid allvarliga och livshotande olycksfall ska man genast gå direkt till jouren.

Olycksfallet ska ha inträffat endera i arbetet – dvs. under utförande av arbete – eller på grund av förhållanden som beror på arbetet (på arbetsplatsen eller på ett område som hör till arbetsplatsen, under färd från bostaden till arbetsplatsen eller tvärtom, när arbetstagaren är på ärenden för arbetsgivaren).

Arbetsgivaren ska göra en olycksfallsanmälan till försäkringsbolaget för varje olycksfall som man kan anta att försäkringsbolaget blir skyldigt att betala ersättning för. Anmälan ska göras så fort som möjligt efter att olycksfallet inträffat. En omsorgsfull och noggrann anmälan garanterar att ersättningen utbetalas så snabbt som möjligt.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning