eTyöplus-tjänster

De elektroniska tjänsterna i Työplus omfattar

FPA betalar ersättning för distanstjänster om det skriftligt överenskommits om ordnandet av dem med serviceproducenten av företagshälsovården.


Om du blev intresserad av tjänsten kan du kontakta enhetschefen på ert verksamhetsområde:

Karleby

Johanna Kronqvist (johanna.kronqvist(at)tyoplus.fi eller tfn 040 806 8157)

Jakobstad

Hanna Ojanperä (hanna.ojanpera(at)tyoplus.fi eller tfn 040 488 2879)

Landsort

Sirpa Peltola (sirpa.peltola(at)tyoplus.fi eller tfn 040 804 5304)

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning