eTyöplus

Hos oss är det också möjligt att träffa företagsläkare, -hälsovårdare, -fysioterapeut eller –psykolog på distans istället för ett vanligt besök på mottagningen.

Distansmottagningen genomförs med hjälp av videosamtal.

För att kunna använda distansmottagningen behöver du användarlösen till eTyöplus. Om du inte ännu har eller har glömt ditt användarlösen, ta kontakt med din företagshälsovårdare:

Webläsare som Chrome, Firefox, Safari och Edge stöder funktionen med videosamtal. Ifall din telefon är försedd med en kamera på framsidan är det också möjligt att ansluta till videosamtalet med hjälp av den. Videosamtal fungerar nödvändigtvis inte med Iphone.


eTyöplus är en nättjänst för företagshälsovård som underlättar kontakt med ditt företagshälsovårdsteam.

Du kan till exempel förnya ett recept, göra en uppföljning av din hälsa eller sända frågor som du funderar på till ditt företagshälsovårdsteam när det passar dig bäst.

Företagshälsovårdsteamet svarar på dina kontakttaganden inom två vardagar i eTyöplus. Det är flera hälsovårdare som tar emot meddelanden som skickas av kunden via eTyöplus-tjänsten. På så sätt garanterar vi en fungerande service.


Ett datasäkrare sätt att förmedla uppgifter

eTyöplus kan du använda vilken som helst mobilapparat eller terminal som har Internetanslutning. Webläsare som Chrome, Firefox, Safari och Edge stöder funktionen med videosamtal. eTyöplus är TLS-skyddad och därigenom ett datasäkrare sätt att förmedla uppgifter om hälsan än traditionell e-post.

Det är lätt att använda eTyöplus-tjänsten

När företaget tar eTyöplus-tjänsten i användning, får varje arbetstagare per e-post en inbjudan med en personlig registreringslänk till tjänsten. Efter att registreringen har ​gjorts, loggar man alltid in i tjänsten med hjälp av sin e-postadress och ett lösenord här.


Nyttan för arbetsgivaren

Vi uppmuntrar alla våra företagshälsovårdskunder att ta i bruk eTyöplus-tjänsten.

Om ditt företag inte ännu använder eTyöplus, vänligen kontakta ert företags egna företagshälsovårdare:

Vid problemsituationer ska du också kontakta din egen företagshälsovårdare.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning