Företagsfysioterapi

Företagsfysioterapeuten arbetar i ett multiprofessionellt företagshälsovårdsteam som sakkunnig gällande funktionsförmågan i stöd- och rörelseorganen och ergonomin.

Vid individuell mottagning hos företagsfysioterapeuten undersöker och bedömer fysioterapeuten den fysiska funktionsförmågan ur arbetets synvinkel och utför vid behov test av funktionsförmågan i stöd- och rörelseorganen.

Fysioterapeuten ger råd och handledning i upprätthållandet och främjandet av hälsan i stöd- och rörelseorganen samt i valet av lämpliga arbetsställningar, -sätt och -rörelser.

I samarbete med arbetsplatsen deltar företagsfysioterapeuten i utvecklandet och planeringen av åtgärder, arbetsutrymmen och -redskap som främjar välmående i arbetet.

Tid till företagsfysioterapeutens mottagning bokas via tidsbokning på nätet eller per telefon 06 828 7361.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning