Näringsterapeut

Legitimerade näringsterapeuten, HvM Diana Haldin har mottagning på Mariegatan i Karleby och i Jakobstad.

En hälsovårdare eller läkare kan ge en remiss till näringsterapeuten i bl.a. följande ärenden:

Näringsterapeutens mottagningsavgift:

140 €/h; antalet besök kan uppgå till 1–3 och de hör till FPA:s ersättningsklass I.

För besök hos näringsterapeuten behövs remiss av antingen företagshälsovårdare eller företagsläkare. Mottagningstid kan reserveras via tidsbokningen på nätet.

Näringsterapeuten har också distansmottagning.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning