Sakkunnig inom det sociala området

Karin Stenhäll, sakkunnig inom företagshälsovårdens sociala område, har mottagning både vid verksamhetsstället på Mariegatan i Karleby och i Jakobstad.

En typisk situation, där en sakkunnig inom företagshälsovårdens sociala område behövs, är utdragen sjukledighet eller upprepad frånvaro som inte har kunnat avhjälpas.

Den sakkunniga kartlägger den partiellt arbetsföra arbetstagarens situation och hjälper att hitta lösningar för att den anställda ska kunna fortsätta arbeta eller återgå till arbetet efter sjukledighet.

Om man på arbetsplatsen är oroade över hur en arbetstagare klarar av sitt arbete ska chefen kontakta företagets egen företagshälsovårdare för att utreda situationen.

Företagsläkaren eller -hälsovårdaren kan också be om konsultation av sakkunnig inom det sociala området vad gäller arbetstagaren.

Företaget är berättigat till ersättning av FPA (KL 1) för tjänster av en sakkunnig inom det sociala området.

Verksamhet som FPA ersätter är av konsultationskaraktär (1-3 gånger) och en yrkesperson inom företagshälsovården bär ansvaret för processen med att stödja arbetsförmågan.

Kontakta din egen företagshälsovårdare för att ordna tjänsten:

Nyttan för arbetstagaren

Nyttan för arbetsgivaren

Nyttan för företagshälsovårdssamarbetet

En sakkunnig inom företagshälsovårdens sociala område och rehabilitering


Läs artikel om Karin Stenhäll nedan

”In på en ny stig; en sakkunnig inom det sociala området hjälper den som inte kan fortsätta i sitt arbete på samma sätt som tidigare”

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning