Företagshälsovårdsinriktad sjukvård

Vår företagshälsovårdsinriktade sjukvård stöder en tidig identifiering av sjukdomar relaterade till arbetet och ett snabbt återställande av arbetsförmågan.

Beställ tid via tidsbokning på nätet eller per telefon 06 828 7361


Om ert företag har ett sjukvårdsavtal, kan ni vid akuta sjukdomsfall även vid behov använda våra övriga verksamhetsenheter, t.ex. den enhet som ligger närmast hemmet.

Vid allvarliga sjukdomsfall ska du gå direkt till jouren.


Blodprovstagning på Työplus’ verksamhetsställe i Karleby (Mariegatan 26)


© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning