Företagspsykolog

Företagspsykologen arbetar i ett multiprofessionellt företagshälsovårdsteam som sakkunnig gällande arbetets psykiska och sociala belastning.

Vid företagspsykologens mottagning bedömer företagspsykologen den psykiska arbets- och funktionsförmågan.

I bedömningen utnyttjas all bakgrundinformation som erhållits om funktionsförmågan och via intervju görs en omfattande kartläggning av klientens arbetshistoria och det nuvarande läget.

Vid behov görs en bedömning av det kognitiva presterandet eller en mer omfattande helhetsundersökning av den psykiska arbetsförmågan med färdighets- och personlighetstest.

I samarbete med arbetsplatsen deltar företagspsykologen i utvecklandet av personalen och arbetsvälmåendet.

Man kan hänvisas till företagspsykologens mottagning för ett korttidsterapeutiskt samtalsbesök.


Tid till företagspsykologens mottagning bokas i form av remiss av företagshälsovårdaren eller företagsläkaren per telefon 06 828 7361 eller via tidsbokning på nätet.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning