Gruppverksamhet

För företagen ordnar vi både skräddarsydda gruppverksamheter och grupphandledning för förbättring av arbetstagarnas arbetshälsa och för upprätthållande av arbetsförmågan.

Läs mera om våra grupper:

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning