Grupper för personer med besvär i stöd- och rörelseorganen

Har du molande värk i ryggen, nacksmärta, styv axel? Är du oroad över din kropps välmående?

Vi ordnar olika grupper för personer i arbetsför ålder vilka lider av besvär i stöd- och rörelseorganen. Grupperna är öppna för alla som vill ha handledning och rådgivning för att må bättre.

Alternativa grupper är rygg-, nack-, axel-, höft- och knägruppen.

Målsättningar:

Gruppen dras på ett yrkesövergripande sätt. Utöver företagsfysioterapeuten deltar:

Plats:

Gruppen samlas fem gånger i Työplus 1 ½ h per gång.


Mera information får du av företagets egen företagsfysioterapeut:

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning