Öppenvårdsrehabilitering

Kurser i öppenvårdsrehabilitering med sikte på en livstilsförändring.

”Jag rekommenderar kursen för alla. Jag mår själv väldigt mycket bättre i och med förändringen.”

ANNE SAVELA

Målsättning:

Kursens målsättning är att stödja uppnåendet av de konkreta mål som uppställts i samarbete med rehabiliteringsklienten för att trygga och förbättra klientens arbets- och funktionsförmåga. Klienten får stöd och handledning i att förändra sina levnadsvaror och för att öka sina motionsaktiviteter. Klienten får handledning i att identifiera de faktorer som påverkar hens egen arbetshälsa.

Målgrupp:

I kursen deltar 10–15 rehabiliteringsklienter, som har förbundit sig till och är motiverade för att göra en livstilsförändring.

Genomförande:

Kursen genomförs under 5 rehabiliteringsdagar omkring en gång i månaden. Till programmet hör även en uppföljningsdag ett halvtår efter sista rehabiliteringsdagen. Till kursen hör mångsidiga mätningar såsom mätning av kroppssammansättningen och konditionstest, expertföreläsningar, kost- och motionsrådgivning samt övningar för stretchning och avslappning.

Ledare för kursen:

Ledare för kursen är en företagshälsovårdare och en företagsfysioterapeut. Under vissa dagar deltar även en företagspsykolog och en företagsläkare.

Ytterligare information:

Företagsfysioeterapeut Anu Alatalo
Tfn 040 806 8171 / E-post: anu.alatalo(at)tyoplus.fi

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning