Utbildning i första hjälpen

Arbetarskyddslagen förutsätter att arbetsplatsen upprätthåller beredskap i första hjälpen. För våra kunder arrangerar vi öppna och företagsspecifika förstahjälpkurser, som ger färdighet och mod att agera även i överraskande nödsituationer.

Våra förstahjälpkurser är i enlighet med FRK:s kurser, och som utbildare fungerar officiellt godkända utbildare i första hjälpen och hälsokunskap som arbetar inom företagshälsovården.

Fr.o.m. 1.1.2020 kan FRK:s utbildningar i första hjälpen också ordnas som kombinationsutbildning. Teoristudierna avläggs på nätet och närundervisningen genomförs i form av praktiska övningar under uppsikt av en lärare.

Privata grupper enligt beställning!


Vi ordnar FHJ 1-utbildning och kurser i livräddande första hjälpen (8 timmar) som kombinationsutbildning:

FHJ 1, kombinationsutbildning

Målet med kursen är att den som avlagt kursen behärskar grunderna i första hjälpen i de fall som nämns under innehåll.

Praktiskt genomförande av utbildningen:

Skicka din anmälning till josefin.siermala(at)tyoplus.fi

I samband med anmälning uppge ditt namn, telefonnummer och e-postadress. Efter att din anmälning mottagits sänds närmare uppgifter om hur skolningens teoridel utförs.

Avlägg teoristudierna (8h) med godkänt vitsord två veckor före de praktiska övningarna. Deltagande i de praktiska övningarna förutsätter godkända studier.

Praktiska övningar: Työplus Jakobstad, Skolgatan 25-27 D, 68600 Jakobstad


Kurs i livräddande första hjälpen 8 timmar, kombinationsutbildning

Målet med kursen är att den som avlagt kursen behärskar grunderna i första hjälpen i de fall som nämns under innehåll. Utbildningen är giltig under tre år. Livräddande första hjälpen kursen kan kompletteras en gång med FHJ1 eller FHJ2 kurser.

Innehåll:

Praktiskt genomförande av utbildningen

Skicka din anmälning till josefin.siermala(at)tyoplus.fi

I samband med anmälning uppge ditt namn, telefonnummer och e-postadress. Efter att din anmälning mottagits sänds närmare uppgifter om hur skolningens teoridel utförs.

Avlägg teoristudierna (4h) med godkänt vitsord två veckor före de praktiska övningarna. Deltagande i de praktiska övningarna förutsätter godkända studier.

Praktiska övningar: Mariegatan 26, 67200 Karleby, Helmi-salen.


Vi erbjuder ytterligare följande kurser:

FHJ 1-utbildning (16 timmar)

Utbildning i första hjälpen i enlighet med FRK:s krav. Målet med kursen är att den som avlagt kursen behärskar grunderna i första hjälpen i de fall som nämns under innehåll. Utbildningen är giltig under tre år.

Innehåll:

Utbildningen pågår under 2 dagar kl. 8.30–15.45. För godkänd utbildning förutsätts ovillkorlig närvaro.


Kurs i livräddande första hjälpen (6 timmar)

Målsättning:

Den som avlagt kursen behärskar grunderna i nödförstahjälpen i de fall som nämns under innehåll.

Innehåll:

Godkänd kurs förutsätter närvaro under hela kursen. Livräddande första hjälpen kursen kan kompletteras en gång med FHJ1 eller FHJ2 kurser. Kompletteringar med 3 års mellanrum.

Praktiska övningar: Työplus Jakobstad, Skolgatan 25-27 D, 68600 JakobstadKURS I LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLPEN FÖR ELARBETARE
(4 TIMMAR)

Innehåll enligt kursen i livräddande första hjälpen med betoning av förstahjälpsituationer i elarbete. Övningar gällande elolyckor.

KURS I LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLPEN FÖR LANTBRUKARE
(4 TIMMAR)

Innehåll enligt kursen i livräddande första hjälpen med betoning av allmänna olyckor på lantgårdar. Övningarna koncentreras på förstahjälpsituationer på lantgårdar.

Utbildningen hålls kl. 11–14.30.

KURS I LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLPEN FÖR YRKESCHAUFFÖRER (7 TIMMAR)

Innehåll enligt kursen i livräddande första hjälpen med betoning av förstahjälpsituationer för chaufförer och i vägtrafiken. Övningarna koncentreras på trafikolyckor.

KURS I LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLPEN FÖR ARBETSTAGARE INOM HÄLSOVÅRDEN (4 TIMMAR)

Innehåll enligt kursen i livräddande första hjälpen med betoning av situationer inom hälsovården. Övningar gällande praktiska situationer.

KURS I LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLPEN FÖR FRITIDSGRUPPER (4 TIMMAR)

1) Utbildning av Fhj-ansvariga i idrottsföreningar. Kursen inriktas på idrottsskador.

2) Utbildning i första hjälpen för den som färdas på vatten

3) Utbildning i första hjälpen för motorcykelföraren

4) Utbildning i första hjälpen för den som rör sig i naturen

Utbildningen hålls kl. 12.30–16.


Annulleringar:

Anmälan är bindande. Annulleringar 2 veckor innan kursen startar.

För annullering efter den sista annulleringsdagen uppbärs 50 % av deltagaravgiften. Ifall ingen annullering görs eller personen inte kommer till platsen uppbärs hela deltagaravgiften.

Privata grupper enligt beställning, ta kontakt:

Företagshälsovårdskoordinator Josefin Siermala

josefin.siermala(at)tyoplus.fi / 040 660 4204

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning