Livtec livsstilsanalys

Trygga din personals välbefinnande med hjälp av Livtec livsstilsanalys.
Livtec hyvinvointianalyysi Työplussassa

Livtec livsstilsanalys erbjuder företag och organisationer möjligheten att stödja sina arbetstagares välbefinnande.

Med hjälp av analysen kan man i ett så tidigt skede som möjligt identifiera riskfaktorer som hotar hälsan, arbetsbelastning samt om resurserna och återhämtningen är tillräckliga.

Livsstilsanalysen kan utgöra en del av bedömningen av arbetsförmågan och en arbetshälsofrämjande åtgärd för enskilda arbetstagare eller grupper.

Fördelarna med Livtec livsstilsanalys för ditt företag

Livtec livsstilsanalysen omfattar

För vem passar livsstilsanalysen?

Fördelarna för arbetstagaren av kartläggningen av arbetsförmågan

Behärska stress
Du lär känna de faktorer som upptar dina resurser både i arbetet och på fritiden.

Återhämta dig bättre
Du lär dig hitta balansen mellan aktivitet och vila. Din sömnkvalitet och koncentrationsförmåga förbättras.

Rör dig rätt
Du hittar sättet att röra på dig som passar dig bäst. Du förbättrar din arbets- och funktionsförmåga.

Pris:

118 €/person. Den tid som använts till att förbereda ungdersökningar och analysera resultat och feedback, faktureras enligt företagshälsovårdspersonalens pris per timme.

Kontakta ditt företags egna företagsfysioterapeut för genomföring av Livtec livsstilsanalysen:

Du kan också boka tid genom att ringa till vår tidsbeställning 06 828 7361.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning