Företagshälsovårdaren som stöd vid livsstilsförändring

Som ung spelade Marika Valtonen fotboll som hobby, men efter att hon slutade med fotboll har hon dragit på sig extrakilon. För lite motion ledde till att hon kände sig orkeslös och trött både i arbetet och i vardagslivet.

– Jag ville gå ner i vikt och börja spela fotboll på nytt. Jag visste att det är utmanande att banta ensam, därför sökte jag hjälp av en sakkunnig inom företagshälsovården.

I början av december bad Valtonen bekanta företagshälsovårdaren Kaisa Tolonen vid Työplus om stöd för sin viktminskning. Företagshälsovårdaren gjorde upp ett kost- och motionsprogram för Valtonen samt mätte hennes kroppssammansättning.

– Vi ville inte göra viktminskningen till en diet utan till en livsstilsförändring, säger Valtonen.

De satte upp som mål att Valtonen skulle gå ner 17 kilo före sommaren.

Marika Valtonen, som jobbar som barnskötare på ett daghem, upplever att det stöd hon fått från företagshälsovården har varit viktigt för att lyckas med livsstilsförändringen.

– Kaisa har på ett mycket helhetsbetonat sätt varit mitt stöd under denna livsstilsförändring. Hon har varit med mig på fotbollsträningarna från början av januari. Jag har också deltagit varje vecka på hennes gruppmotionstimmar vid gymmet EasyFit.

När det hade gått tre månader från att livsstilsförändringen startade gjordes en mellanvägning på företagshälsovården. Rätt kost och en motionsinriktad livsstil hade lett till önskat resultat.

– Jag hade redan nästan nått det mål som satts upp till sommaren. Jag har gått ner 14 kilo och är många centimeter mindre runt midjan, gläds Valtonen.

Livsstilsförändringen har inverkat positivt både på vardagen och arbetslivet.

– Numera har jag mycket mera energi och känner mig positivare. Jag känner mig mera sällan trött i arbetet än tidigare, berättar Valtonen som jobbar som barnskötare på ett daghem.

Valtonen uppmuntrar alla som drömmer om en livsstilsförändring att modigt söka hjälp och stöd av en sakkunnig.

– Om man börjar banta på egen hand finns risken att man gör det fel. Det är viktigt att man får stöd och handledning av en sakkunnig som visar hur förändringen kan göras effektivt, men samtidigt tryggt, påminner hon.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning