Björk Thomas

Björk Thomas

Verkställande direktör

Tfn 040 806 8499

E-post: thomas.bjork(at)tyoplus.fi

Karleby

, Jakobstad

 Tillbaka till personalens kontaktuppgifter

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning