Influensavaccinationer för våra kunder inleds vecka 44

Avgiftsfria influensavacciner ges till personer vars hälsa väsentligt äventyras av influensa eller för vilkas hälsa influensavaccinationen för med sig betydande nytta: 

  • Social- och hälsovårdspersonal 
  • Gravida kvinnor 
  • Personer som fyllt 65 år 
  • Barn under 7 år 
  • Personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling 
  • Närstående till personer med risk för allvarlig influensa 
  • Influensavaccination av personer som inleder militärtjänst

Vi erbjuder även vaccineringar åt självbetalande privatkunder. Priset för privatkunder (inklusive vaccinet) är 34,40 €.

Boka din egen vaccinationstid behändigt via vår tidsbokning på nätet. Tidsbokningen för influensavaccinering öppnas vecka 44.

Mer information om influensa och influensavaccinet hittar du på THL:s webbsidor.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning