Karleby stad

”Man borde satsa på upprätthållandet av arbetstagarens hälsa genast från arbetskarriärens början. När faktorer som försämrar arbetet redan har uppstått, finns det inte längre på samma sätt redskap att åtgärda situationen”, säger Klaus Kangas, arbetsledare inom installationsteknik vid Karleby stad.

I samarbete med Työplus utarbetades ett program för öppenvårdsrehabilitering.

Under tiden som programmet pågick erbjöds de anställda teoribetonade närundervisningsdagar varje månad vid företagshälsovården om hur välbefinnandet kan förbättras, samt motionstimmar i samarbete med gymmet Actilife.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning