Dataskyddsbeskrivning över klientuppgifter

Så här hanterar vi dina personuppgifter

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) har trätt i kraft 25.5.2018. Dataskyddsförordningen inverkar bl.a. på hur Työplus kan samla in och använda dina personuppgifter. Förordningen stärker ditt skydd av personlig integritet.

Vi vill skydda den personliga integriteten så bra som möjligt och därför förhåller vi oss med allvar till dataskydd. Vi använder personuppgifter enbart i anknytning till Työplus Yhtiöt Oy:s användningsändamål och hanterar alla personuppgifter med aktsamhet i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning samt iakttar god informationshantering.

Vi hanterar personuppgifterna bara i den omfattning det är nödvändigt med tanke på hanteringen. Uppgifterna hanteras enbart av personer i vilkas arbetsuppgifter hanteringen av nämnda uppgifter ingår. Du är berättigad att granska dina egna uppgifter.

Du får mera information om skyddet av personlig integritet i dataskyddsbeskrivningen:

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning