Koncernbolagets faktureringsuppgifter

Mottagning av koncernbolagets nätfakturor

I Työplus-koncernen ingår moderbolaget Työplus Yhtiöt Oy samt dotterbolagen Työplus Oy och TyöplusKunta Oy. Työplus-koncernen utnyttjar ett system med elektronisk cirkulation av fakturor och ber att fakturorna sänds som nätfakturor.

Työplus Yhtiöt Oy

FO-nummer 2661818-3

Nätfaktureringsadress
CGI förmedlarkod: 003703575029
OVT: 003726618183

Adress för pappersfaktura
Työplus Yhtiöt Oy, reskontra
Mariegatan 26
67200 KARLEBY

Työplus Oy

FO-nummer 2936933-8

Nätfaktureringsadress
CGI förmedlarkod: 003703575029
OVT: 003729369338

Adress för pappersfaktura
Työplus Oy, reskontra
Mariegatan 26
67200 KARLEBY

TyöplusKunta Oy

FO-nummer 2861498-7

Nätfaktureringsadress
CGI förmedlarkod: 003703575029
OVT: 003728614987

Adress för pappersfaktura
TyöplusKunta Oy, reskontra
Mariegatan 26
67200 KARLEBY

Av nätfakturor som sänds till Työplus Yhtiöt Oy, Työplus Oy eller TyöplusKunta Oy ska åtminstone beställarkoden framgå (kostnadsställe).

Beställardkoden


Tiina Kärnä-Knutar
Ekonomisekreterare

Tfn 040 806 5403
E-post: laskutus(at)tyoplus.fi

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning