Koncernbolagets faktureringsuppgifter

Mottagning av koncernbolagets nätfakturor

I Työplus-koncernen ingår moderbolaget Työplus Yhtiöt Oy samt dotterbolaget Työplus Oy. Työplus-koncernen utnyttjar ett system med elektronisk cirkulation av fakturor och ber att fakturorna sänds som nätfakturor.

Työplus Yhtiöt Oy

FO-nummer 2661818-3

Nätfaktureringsadress
CGI förmedlarkod: 003703575029
OVT: 003726618183

Adress för pappersfaktura
Työplus Yhtiöt Oy, reskontra
Mariegatan 26
67200 KARLEBY

Työplus Oy

FO-nummer 2936933-8

Nätfaktureringsadress
CGI förmedlarkod: 003703575029
OVT: 003729369338

Adress för pappersfaktura
Työplus Oy, reskontra
Mariegatan 26
67200 KARLEBY

Av nätfakturor som sänds till Työplus Yhtiöt Oy eller Työplus Oy ska åtminstone beställarkoden framgå (kostnadsställe).

Beställarkoden


Tiina Kärnä-Knutar
Ekonomisekreterare

Tfn 040 806 5403
E-post: laskutus(at)tyoplus.fi

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning