Kundrespons

Vi vill erbjuda dig en så bra betjäning som möjligt. Berätta för oss vilka saker du är särskilt nöjd med eller var det skulle vara skäl till förbättring. Ifall du vill att vi kontaktar dig, ge dina kontaktuppgifter i samband med responsen.

För att säkra ditt dataskydd ska du inte anteckna personbeteckningen eller någon annan konfidentiell information på responsblanketten.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning