Patientombudsman

Tina Sandström
Tfn
044 723 2309
E-post: tina.sandstrom(at)soite.fi

Besöksadress:
Mellersta Österbottens centralsjukhus MÖCS
Mariegatan 16-20
67200 KARLEBY
y-flygeln, 0 vån.

Tid för personligt besök beställs på förhand per telefon.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning