Työplus Tunkkari

Brännström Marit

Företagshälsovårdare

Tfn 040 804 5303

E-post: marit.brannstrom(at)tyoplus.fi

Tunkkari

Byström Karolina

Företagshälsovårdens sekreterare

Tfn 06 828 7360

E-post: karolina.bystrom(at)tyoplus.fi

Tunkkari

Hansén Heidi

Företagshälsovårdare

Tfn 040 806 8069

E-post: heidi.hansen(at)tyoplus.fi

Tunkkari

Korpela Pauli

Företagsläkare

Tfn 06 828 7360

E-post: pauli.korpela(at)tyoplus.fi

Kannus

, Toholampi, Tunkkari

Kuusela Kaija

Företagshälsovårdare, psykiatrisk sjukskötare

Tfn 040 670 7025

E-post: kaija.kuusela(at)tyoplus.fi

Karleby

, Tunkkari, Kannus

Liedes Sarianne

Företagshälsovårdare

Tfn 040 806 8180

E-post: sarianne.liedes(at)tyoplus.fi

Tunkkari

Luomaranta Jouni

Specialläkare inom företagshälsovård

Tfn 06 828 7360

E-post: jouni.luomaranta(at)tyoplus.fi

Tunkkari

, Port Tower, Karleby

Marjusaari Eeva

Företagshälsovårdare

Tfn 040 804 5305

E-post: eeva.marjusaari(at)tyoplus.fi

Tunkkari

, Perho

Peltola Sirpa

Enhetschef

Tfn 040 804 5304

E-post: sirpa.peltola(at)tyoplus.fi

Tunkkari

, Perho, Kannus, Toholampi, Terjärv, Kronoby

Pesola Pasi

Företagsfysioterapeut

Tfn 040 725 3232

E-post: pasi.pesola(at)tyoplus.fi

Tunkkari

, Terjärv

Toma Karim

Läkare

Tfn 06 828 7361

E-post: karim.toma(at)tyoplus.fi

Karleby

, Tunkkari, Kannus

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning