Välmående via goda levnadsvanor / JAKOBSTAD

Målet med kursen är att motivera till och ge verktyg för att upprätthålla goda levnadsvanor i syfte att stöda och förbättra arbetsförmågan och hälsan. Ämnen som behandlas är kost, motion, sömn och återhämtning.

Kursen innehåller föreläsningar och gemensamma motionstillfällen.

Kursen riktas till arbetstagare som har ett behov för livsstilsförändring.

  • Tidpunkt: Onsdagar kl 14.00-15.30 med start 17.1.2024 i 6 veckors tid
      
  • Var: Työplus verksamhetsställe i Jakobstad, Skolgatan 25-27 D
      
  • Verkställare och föreläsare: Företagshälsovårdare Marika Åkerlund och företagsfysioterapeut Titti Ljung.

Föreläsningsspråket är svenska, men kommunikationen går på både finska och svenska. Kontrollera i företagshälsovårdens verksamhetsplan att arbetsgivaren tillåter deltagande i gruppverksamhet.

Förfrågningar och anmälan: företagshälsovårdare Marika Åkerlund marika.akerlund@tyoplus.fi

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning