Näringsterapeutens tjänster i Työplus

Våra sakkunnigtjänster stärks då legitimerade näringsterapeuten, HvM Diana Haldin öppnar sin mottagning i verksamhetsenheten på Mariegatan i Karleby 8.4.2021 och i Jakobstad 22.4.2021.

En hälsovårdare eller läkare kan ge en remiss till näringsterapeuten bl.a. i följande ärenden:
  • Viktkontroll/övervikt
    (speciellt om andra besvär anknyter till övervikten såsom exempelvis sömnapné, hjärtsjukdom, diabetes, stört ätbeteende, skiftarbete)
  • Magbesvär
  • IBS, celiaki m.m.
  • Diabetes, typ 1 & 2
  • Näringsbrist
  • Allergier
  • Vid behov om en diet medför utmaningar som påverkar välbefinnandet och orken
  • Företag kan också be näringsterapeuten hålla föreläsningar exempelvis under friskvårdsdagar.

Näringsterapeutens mottagningsavgift:

125 €/h; antalet besök kan uppgå till 1–3 och de hör till FPA:s ersättningsklass I.

För besök hos näringsterapeuten behövs remiss av antingen företagshälsovårdare eller företagsläkare. Mottagningstid kan reserveras via tidsbokningen på nätet.

Näringsterapeuten har också distansmottagning.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning