Om du misstänker coronavirussmitta, gör så här

Ta alltid först kontakt per telefon genom att beställa telefontid till hälsovårdare. Telefontid kan reserveras genom vår tidsbokning på nätet eller genom att ringa vår tidsbeställning på tfn 06 828 7361.

Remissen uppgörs på basen av THL:s kriterier. I praktiken betyder det att alla som har symptom på coronavirusinfektion eller som läkare bedömer att det finns skäl att misstänka coronavirussmitta, kan testas för coronavirus. Om du uppfyller provtagningskriterierna, reserveras en provtagningstid till dig och du får anvisningar om hur du ska göra när du anländer till provtagningen.

För tillfället görs coronavirustest på Työplus i Karleby mån-fre kl. 8-9.

Kom ihåg att hålla säkerhetsavstånd på mottagningen och följ eventuella andra anvsningar som ges.

Målsättningen är att testresultatet fås inom två vardagar, men för närvarande är analyskapaciteten hårt belastad i hela landet. Fram tills att svaret erhållits måste du hålla dig hemma i karantänliknande förhållanden.

Vår hälsovårdspersonal ringer dig alltid om svaret. Om ditt svar är postivt, ges du närmare information om den fortsatta vården och hemkarantän. Vår personal kontrollerar samtidigt uppgifterna om smitt- och exponeringskedjor för att dessa ska kunna ges till infektionsläkaren på din hemort för vidare ställningstaganden och beslut.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning