Idrottsakademi

Vi har ett samarbetsavtal med Keski-Pohjanmaan Liikunta ry (Kepli), som förvaltar Idrottsakademins verksamhet. Vi erbjuder idrottsläkartjänster för föreningar och unga idrottare med målsättningen att främja hälsa och förebygga idrottsskador.

Tjänster för dem som är med i akademin:

Idrottarens hälsoundersökning

  • Elektronisk hälsoenkät
  • Blodstatus och EKG-undersökning
  • Undersökning av specialläkare i idrottsmedicin (45 min)
  • Paketets totalpris 163,40 €
  • Vid behov tester och undersökning av fysioterapeut

Specialläkarens mottagning i sjukdomsärenden

  • Mottagning av specialläkare i idrottsmedicin 30 min, 85 € / besök (Akademipris)
  • FPA-/försäkringsersättning

Tidsbokningar till Työplus tfn 06 828 7361


© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning