Coronatestning

Antigen- och PCR-tester för coronavirus finns nu tillgängliga vid verksamhetsstället i Karleby (Mariegatan 26) på vardagsmorgnar.

Du kan söka dig till coronatestning t.ex. inför en resa, testresultatet fås inom ca 30 minuter och svaret flyttas genast över till Mina Kanta-sidor.

Avgift för PCR-test

190 € + 18 € avgift för kontorsarbete

Avgift för antigentest (snabbtest):

98 € +18 € avgift för kontorsarbete

En tid till antigentestning bokas via vår telefontidsbokning.

Åldersgränsen för coronatestning är 10 år i Työplus.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning