Idrottsakademi

Vi har ett samarbetsavtal med Keski-Pohjanmaan Liikunta ry (Kepli), som förvaltar Idrottsakademins verksamhet. Vi erbjuder idrottsläkartjänster för föreningar och unga idrottare med målsättningen att främja hälsa och förebygga idrottsskador.

Tjänster för dem som är med i akademin:

Idrottarens hälsoundersökning

  • Elektronisk hälsoenkät
  • Blodstatus och EKG-undersökning
  • Undersökning av specialläkare i idrottsmedicin (45 min

Paketets totalpris:

172,30 €

Specialläkarens mottagning i sjukdomsärenden

Exempel på avgift för mottagningsbesök:

86 € (30 min) + 16 € avgift för kontorsarbete (Akademipris), FPA-/försäkringsersättning

Tidsbokningar tfn 06 828 7361


© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning