Firstbeat livsstilsanalys

Trygga din välbefinnande med hjälp av Firstbeat livsstilsanalys!

Med hjälp av Firstbeat livsstilsanalysen kan man i ett så tidigt skede som möjligt identifiera riskfaktorer som hotar hälsan, arbetsbelastning samt om resurserna och återhämtningen är tillräckliga.

Fördelarna med Firstbeat livsstilsanalys

Firstbeat livsstilsanalysen omfattar

  • Inledande information om hur livsstilsanalysen genomförs
  • Pulsmätning i 3-5 dygn
  • Personlig responsrapport och förslag till hälsofrämjande åtgärder för varje arbetstagare

För vem passar livsstilsanalysen?

  • Skiftesarbetande
  • Dem som har fysiskt belastande arbete
  • Dem som reser mycket

Behärska stress
Du lär känna de faktorer som upptar dina resurser både i arbetet och på fritiden.

Återhämta dig bättre
Du lär dig hitta balansen mellan aktivitet och vila. Din sömnkvalitet och koncentrationsförmåga förbättras.

Rör dig rätt
Du hittar sättet att röra på dig som passar dig bäst. Du förbättrar din arbets- och funktionsförmåga.

Pris:

135 €/person + 16 € avgift för kontorsarbete (inkl. personlig respons)

För genomföring av Firstbeat livsstilsanalysen ring till vår tidsbeställning 06 828 7361.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning