Livtec livsstilsanalys

Trygga ditt välbefinnande med hjälp av Livtec livsstilsanalys!
Livtec hyvinvointianalyysi Työplussassa

Med hjälp av Livtec livsstilsanalysen kan man i ett så tidigt skede som möjligt identifiera riskfaktorer som hotar hälsan, arbetsbelastning samt om resurserna och återhämtningen är tillräckliga.

Fördelarna med Livtec livsstilsanalys

Livtec livsstilsanalysen innehåller

För vem passar livsstilsanalysen?

Behärska stress
Du lär känna de faktorer som upptar dina resurser både i arbetet och på fritiden.

Återhämta dig bättre
Du lär dig hitta balansen mellan aktivitet och vila. Din sömnkvalitet och koncentrationsförmåga förbättras.

Rör dig rätt
Du hittar sättet att röra på dig som passar dig bäst. Du förbättrar din arbets- och funktionsförmåga.

Pris:

118 €/person + 18 € avgift för kontorsarbete. Till prisen tillfogas tidsdebitering för mottagningen.

För genomföring av Livtec livsstilsanalysen ring till vår tidsbeställning 06 828 7361.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning