Psykolog

Psykologmottagning

  • Psykiska första hjälpen i krissituationer
  • Kortterapi
  • Arbetshandledande diskussioner
  • Minnesundersökningar och kognitiva tester
  • Undersökningar ordinerade av läkare

Boka tid genom att ringa till vår tidsbeställning 06 828 7361

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning