Specialläkare i idrottsmedicin

Specialläkare i idrottsmedicin

Man kan söka sig till specialläkare i idrottsmedicin Heikki Jokinens mottagning vid problem i rörelseorganen – både arbets- och fritidsrelaterade problem. Han erbjuder handledning t.ex. när man vill komma igång med den egna motioneringen och hjälper då också till att hitta en passande motionsform för att förebygga eventuella skador och sjukdomar.

Avgift för mottagningsbesök:

110 € (20 min) + 18 € avgift för kontorsarbete
130 € (30 min) + 18 € avgift för kontorsarbete
160 € (45 min) + 18 € avgift för kontorsarbete
200 € (60 min) + 18 € avgift för kontorsarbete

Boka tid på nätet eller tfn 06 828 7361

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning