Specialläkare i idrottsmedicin

Specialläkare i idrottsmedicin

Man kan söka sig till specialläkare i idrottsmedicin Heikki Jokinens mottagning vid problem i rörelseorganen – både arbets- och fritidsrelaterade problem. Han erbjuder handledning t.ex. när man vill komma igång med den egna motioneringen och hjälper då också till att hitta en passande motionsform för att förebygga eventuella skador och sjukdomar.

Exempel på avgift för mottagningsbesök:

101 € (30 min) + 16 € avgift för kontorsarbete

Idrottarens hälsoundersökning

  • Elektronisk hälsoenkät
  • Blodstatus och EKG-undersökning
  • Undersökning av specialläkare i idrottsmedicin (45 min)

Paketets totalpris:

172,30 €

Boka tid på nätet eller tfn 06 828 7361

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning